Besiktning

För privatkunder, hyresvärdar och företag, har vi en rad efterfrågade expertkunskaper inom brandskydd och inomhusklimat. Allt från installationskontroller av eldstäder och rökkanaler till temperaturloggning och rökgasmätningar samt OVK.

Vi utför

SSR-Godkänd Besiktnning

Installationsbesiktning
När du installerat en ny eldstad med rökkanal för att få slutbesked av kommunen.

Statuskontroll
När du vill veta status på befintlig skorsten eller eldstad. Vi besvarar frågor som till exempel: Kan jag elda i den här öppna spisen? Kan jag montera en braskamin till min skorsten? Hur många kanaler har jag i min murade skorsten?

Överlåtelsebesiktning
När du avser att köpa eller sälja en fastighet och vill kolla upp alla eldstäder. En viktig fördjupande del av jordabalksbesiktningen vid fastighetsförsäljning.

Sprängningar
Kontroll av murade skorstenar och eldstäder inför, under och efter vibrationsalstrande arbeten.

Ventilation
Certifierad funktionskontrollant och är därmed behörig att utföra den obligatoriska ventilationskontrollen (Ovk) för all typ av ventilation i samtliga fastighetstyper.

Vi utför också

  • Läckagemätning på ventilationssystem
  • Luftflödesmätningar
  • Temperaturmätningar i kanal och ventilation